Máy chấm công Cloud

Máy chấm công khuôn mặt Online - Xu hướng mới trong kỷ nguyên công nghệ 2021

Ngày nay, chúng ta có thể thấy công nghệ nhận diện khuôn mặt đang được ứng dụng vào các hoạt động trong mọi lĩnh vực như: ngân hàng, y tế chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng, công nghệ thông minh hay truyền thông,… Tại các doanh nghiệp, hình thức chấm công khuôn mặt cũng đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu…
Đọc chi tiết