Máy chấm công Cloud

Máy chấm công khuôn mặt Cloud - Làn sóng mới trên thị trường Máy chấm công

Máy chấm công khuôn mặt Cloud là một loại máy chấm công hoàn toàn mới trên thị trường. Hiện nay đã nhiều doanh nghiệp hướng sự quan tâm của mình đến mô hình chấm công này bởi 3 ưu điểm vượt trội: nhận diện khuôn mặt chính xác – tự động hóa bảng công – đơn từ, đề xuất trực tiếp trên phần…
Đọc chi tiết