So sánhSo sánh & Đánh giá

Review Máy chấm công rút ngắn thời gian xuất mẫu Bảng lương nhân viên

Hiện nay, công việc xuất công – tính lương nhân viên tại các công ty chiếm khoảng 60% quỹ thời gian của bộ phận Hành chính – Nhân sự. Trong khi đó các công việc khác như tuyển dụng, truyền thông nội bộ, đánh giá hiệu suất nhân viên chỉ còn ⅓ thời gian để giải quyết. Điều này cho thấy thời gian xử…
Đọc chi tiết